Mit jelent az angliai magyarok és a többi bevándorló munkája a brit gazdaságnak valójában 1

A Konzervatív Párt Birminghamben tartott múlt heti konferenciája eléggé negatív visszhangot váltott ki a bevándorlók gazdasági hatásáról. Amber Rudd belügyminiszter azt mondta, hogy a külföldiek „elveszik a munkákat, amelyeket a britek meg tudnának csinálni”.

1556

Liam Fox nemzetközi kereskedelmi miniszter pedig azt mondta, hogy vannak olyan bevándorlók, akik, bejönnek az országba és a nélkül élik fel az ország vagyonát, hogy ahhoz valahogy bármikor is hozzájárultak volna. Maga Theresa May pedig, azt mondta a beszédében, hogy vannak olyan britek, akik alacsonyan képzett bevándorlók miatt nem jutnak munkához.

Azonban, mennyi bevándorló munkás is tartózkodik az Egyesült Királyságban? Miben járulnak hozzá a gazdasághoz? Melyek is az igazi hatásuk a többi munkaerőre és a szélesebb gazdaságra? A következő diagrammokból megtudhatjátok ezekre a kérdésekre a választ, és talán abban is segítenek, hogy a konzervatív miniszterek is világosabban és reálisabban lássák a dolgokat.

A számok

A külföldön született munkások megkérdőjelezhetetlenül jelentős részét képezik az Egyesült Királyság 31.6 milliós dolgozó rétegének (83%). Az utóbbi hivatalos statisztikai adatok szerint, 5.4 millió azoknak a bevándorlóknak a száma a szigetországban, akik nem itt születtek. Ez a teljes szám 17%-át jelenti. A bevándorló munkások ezen része gyorsan nőtt az utóbbi időkben, sőt, 2000-óta több mint a dupláját érte el, amikor is az aránya még csak 8% volt.

ukworkforce

Az EU-s bevándorlók nagyobb részben vannak alkalmazásban, mint az itt születettek, amelyet az alábbi diagram mutat. E szerint, az EU-s bevándorlók közel 80%-a dolgozik, amely tehát megcáfolja azt az állítást, miszerint a legtöbb bevándorló „nem járul hozzá” a gazdasághoz. A világ többi részéről érkező bevándorlók alacsonyabb foglalkoztatottsági részaránya (67%) a csoportban lévő nők alacsonyabb foglalkoztatottsági arányának köszönhető. A csoport férfi foglalkoztatottsági részaránya hasonló a többi csoportéhoz. A mondjuk úgy, őslakos népesség magas és növekvő részvételi aránya a munkaerő piacban, szintén aláássa azt a vélekedést, miszerint a bevándorlók „elveszik” a munkát a britektől.

migrant-share

Az ipar

Az összesített számadatok felfedik a tényt, miszerint, a bevándorló munkások sokkal fontosabbak a gazdaság bizonyos szektorai számára, mint például, az élelmiszerfeldolgozás, ruházat gyártás, takarítás és informatika. A bevándorlás csökkentése károsíthatja a gazdaság egyes ágazatait. Az Egyesült Királyság 2.1 millió építőmunkásának 10%-át tervezik elbocsátani, és itt a bevándorlókról van szó. Az építőipari szervezetek pedig figyelmeztnek, hogy nehézségeik lesznek a projektek teljesítésében, hogyha nem fognak majd tudni képzett migráns munkaerőt bevonni Európából.

migrant-share-by-sector

Az egészségügyi szolgáltatás

Az Angol Nemzeti Egészségügyi Szolgáltatásra vonatkozó adatok szerint, 2015-ben, az 1.22 milliós teljes személyzetből 235,000-ren voltak nem britek, amely kb. 19%. A nővéreket illetően, a nem britek részaránya 21%, a doktoroké pedig 30%. Az IPPR figyelmeztetett, hogy az NHS „össze fog omlani” az európai uniós dolgozói nélkül.

A diákok

Minden évben, kb. 500,000-ren érkeznek 200 országból azért, hogy az Egyesült Királyságban tanuljanak. Ezen felül, 600,000-ren azért érkeznek, hogy angol nyelvtanfolyamot végezzenek. Az ExEdUK lobby csoport becslései szerint, az Egyesült Királyság teljes oktatása több mint 20 milliárd fontot exportál, amelynek köszönhetően ez az ország ötödik legnagyobb szolgáltatást exportáló szektora. Ezen kívül, a csoport becslései szerint, a tengeren túlról érkező diákok közvetlenül kb. 11.8 millió fonttal járulnak hozzá az Egyesült Királyság gazdaságához.

Az egyetemek, amelyek 5 milliárd font körüli tandíjat kapnak évente a külföldi diákoktól, szintén figyelmeztnek, hogy a pénzügyi helyzetük komoly gondba kerülhet, ha megcsappannak az intézmények bevételei.

students

A bérek

Jonathan Wandsworth, a Royal Holloway University of London közgazdasági professzora semmilyen összefüggést nem talált a helyi átlagbér növekedés és a bevándorlók helyi munkaerő piacon betöltött részaránya között. Egyéb tanulmányok eredményei azt mutatják, hogy a bevándorlás hatása csökkenti az alacsonyan képzettek bérezést, azonban, ez a hatás sokkal kisebb, mint amennyire a kormányzati politika és a szélesebb gazdasági feltételek befolyásolják azt.

wages

A Resolution Foundation nyáron végzett kutatása szerint, a növekvő bevándorlás bérezésre gyakorolt csökkenő hatása az elmúlt hét évben néhány szektorban, eltörpül az átfogó általános pénzügyi válság miatti fizetési megszorítások mögött.

Az államháztartás

A költségvetésért felelős hivatal tavaly készített hosszú távú előrejelzései szerint, az alacsony éves nettó migráció az Egyesült Királyság gazdaságában (105,000 évente), azt fogja eredményezni, hogy a GDP lassabban fog növekedni, az adóbevételek alacsonyabbak lesznek, a közadósság GDP aránya pedig magasabb lesz, mint máskor.

Alacsony nettó bevándorlás esetén, az adósság a GDP-hez viszonyítva 100% fölé növekedhet 50 éven belül. A magas nettó migráció (224,000 évente), erősebb államháztartást eredményez, amelyben az államadósság aránya a GDP-hez viszonyítva 70%  körül lehet 2065-re.

Ez az ábra azt a gazdasági kutatási eredményt mutatja, miszerint, az Egyesült Királyságba érkező bevándorlók nagyobb valószínűséggel fiatalabbak, mint a helyi lakosság, és nagyobb valószínűséggel fognak dolgozni és adót fizetni, mint segélyért folyamodni.

A bevándorlók jelenlétének köszönhető adókedvezmények pedig felülmúlják azokat a pénzügyi költségeket, amelyeknek nyomása alá helyezik a helyi infrastruktúrát és közszolgálatokat.

A National Institute of Economic and Social Research kutatásai szerint, a bevándorlók növelik a nemzeti termelékenységet azáltal, hogy betöltik a munkaerőpiacon lévő hiányt, amely máskülönben, betöltetlen maradna, és amely így végső soron, gyorsabb GDP növekedést és magasabb fejenkénti jövedelmet jelent mindannyiunk számára.   Forrás: independent

 [fblike]

HUNPARCEL MÁR 2013-ÓTA. KÖLTÖZTETÉS ANGLIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT MINDKÉT IRÁNYBA, HETENTE, CSOMAGSZÁLLÍTÁSOK MÁR £33-TÓL WWW.HUNPARCEL.COM

Magyar Ügyvéd Angliában – Kártérítési Igények Személyi Sérüléses Balesetek Vagy Orvosi Műhibák Után