Angol nyelvtanulás okosan - a helyes kiejtés lényege röviden, tömören 1

Az angol nyelvben a kiejtés legalább olyan fontos, mint a nyelvtan, ha szeretnénk minél jobban beilleszkedni a társadalomba. Pontos nyelvtan mellett szép kiejtéssel beszélve, könnyebben befogadnak, magabisztosabbá válunk, és nem utolsó sorban segít jobb munkahelyeket megcsípni.

Do-you-speak-english

Az angol szavak helyesírása és kiejtése közötti összefüggések több kivételt tartalmaznak, mint szabályt. Így szótanuláskor nagy szükségünk van a fonetikus írásjelek rutinos olvasására. Vegyük észre, hogy az angol hangok között alig vannak olyanok, amelyeknek pontosan meg lehetne feleltetni magyar hangokat. Sajnos ez a mássalhangzókra is igaz. Még a „T” vagy a „D” kiejtése is nagyon különbözik attól, ahogyan mi magyarok mondjuk. Az akcentus nélküli beszédkészség viszont nagyon sok pénzt ér az állásinterjún.

Azok részére, akik szervezett formában nem tanultak angolul, a lehető legtömörebben összefoglaltuk az angol magánhangzók, kettős hangzók és mássalhangzók helyes kiejtését.

keep_calm_and_speak_english_by_boog2117-d5cvl2g

Magánhangzók

 

Fonetika Magyarázat Példák
[i:] Magyar hosszú í. tree, sea, people
[ɪ] A magyar i és é közti, rövid hang. bit,  hit, business
[æ] A magyar e és á közti, félhosszú hang. cat, apple, bag
[ɑ:] A magyar a és á közti, hosszú hang car, far, heart
[ɔ:] Mint a magyar hosszú ó ball, board, floor
[ʊ] Magyar u és o közti, rövid hang. put, foot, could
[u:] Magyar hosszú ú (kissé ű színezettel) shoes, true, move
[ʌ] Mint a magyar á, csak rövid. up, but, love
[ɜ:] Mint a magyar ö, de nem kerekített ajakkal. her, first, turn
[ə] Az ö és a közti, elmosódott, hangsúlytalan, rövid hang. ago, about
[e] Mint a magyar é, csak rövid. bed, head, friend
[ɒ] Mint a magyar a, de kissé o-szerűbben rock, body, top

 

Kettős hangzók

 

Fonetika Magyarázat Példák
[ei] Magyar éj. make, say, great
[ai] Magyar áj. sky, I, flight
[ɔi] Magyar oj. joy, coin, oyster
[iə] Magyar i és é között kezdődik, ö és a között végződik. fear, beer, here
[eə] Magyar e-vel kezdődik, ő és a között végződik. hair, care, there
[ʊə] Magyar u és o között kezdődik, ö és a között végződik. tour, poor
[aʊ] Magyar á-val kezdődik és rövid u –ban végződik. now, cow, how
[əʊ] Magyar ó és ö között kezdődik, és u-ban végződik. joke, coat, go

 

 

Mássalhangzók

 

Fonetika Magyarázat Példák
p A magyar p-nél keményebb. Hangsúlyos helyen kis h-t is ejtünk utána parking, pen, open
b A magyar b-nél keményebb board, tab, bad
t A magyar t –nél keményebb. Hangsúlyos helyen kis h-t is ejtünk utána. trunk, request, receipt
d A magyar d-nél keményebb, csattanósabb. add, day, do
k A magyar k-nál keményebb. Hangsúlyos helyen kis h-t is ejtünk utána. can, school
g A magyar g -nél keményebb. go, leg, agree
Magyar cs. chance, achieve, cheap
Magyar dzs. bridge, logic, procedure
f Magyar f. fire, phrase, enough
v Magyar v. very, give
θ A „pösze” sz-re hasonlít. thanks, bath, method
ð Egy „pösze” z és d közötti hang.. they, there, other
s Magyar sz. set, citizen, east
z Magyar z. zebra, cheese
ʃ Magyar s. shine, action, special,
ʒ Magyar zs. visual, usual, garage
h Magyar h. head, hate, behind
m Magyar m. mother, most, hammer
n Magyar n. note, no, knowledge
ɳ Mint az n a magyar bank, zsong szavakban. sing, sink, hunger
l Világos, magyar l.:

Sötét l – u színezettel:

laughter, illegal, dolly

feel, bolt, called

r Nem pörög. Szóvégen, mássalhangzó előtt néma. red, orange, order
j Magyar j. yet, yesterday, you
w Magyar u-ból induló, rövid hang.  Nem „v”!!! what, windows, quest

 

Az angol ABC

A helyesírás és a kiejtés ilyen nagymértékű különbözősége miatt nem ritka eset (nevek esetén különösen), hogy valamit le kell betűznünk, vagy mások betűznek egy szót, és meg kell értenünk. Ezért az ABC betűinek helyes kiejtése és megértése alapvetően fontos.  Alább olvashatók az angol betűk nevei a nemzetközi fonetikai jelekkel leírva:

A [ ei ] N [ en ]
B [ bi: ] O [ əʊ ]
C [ si: ] P [ pi: ]
D [ di: ] Q [ kju: ]
E [ i: ] R [ ɑ:r ]
F [ ef ] S [ es ]
G [ dʒi: ] T [ ti: ]
H [ eitʃ ] U [ ju: ]
I [ ai ] V [ vi: ]
J [ dʒei ] W [ dʌblju: ]
K [ kei ] X [ eks ]
L [ el ] Y [ wai]
M [ em ] Z [ zed ]

 

Ha szeretnél még hasonló, a nyelvtanulásodat segítő, hasznos cikkeket olvasni a Hunglián, akkor a többit itt találod.

 [fblike]

Megosztás