A 9 legnagyobb tévhit az angliai magyarokról, amiből számtalan vita és nézeteltérés alakul ki 1

Bármely embercsoportról alkotott tévhitek félreértésekhez és sztereotípiákhoz vezethetnek. Ha az Egyesült Királyságban letelepedett angliai magyarokról van szó, számos tévhit létezik, amelyeket érdemes kicsit kivesézni a jobb megértés és a kulturális megbecsülés elősegítése érdekében. Íme a leggyakoribb tévhitek az angliai magyarokról:

A 9 legnagyobb tévhit az angliai magyarokról, amiből számtalan vita és nézeteltérés alakul ki 3

Az angliai magyarok mind egyformák: Egy általános tévhit az, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok mindegyike ugyanazokat a kulturális, vallási és egyéb nézeteket vallja. Valójában Magyarország sokszínű ország, gazdag történelemmel, és az egyes emberek különböző vidékekről és környezetből származhatnak, eltérő szokásokkal és háttérrel. Mint minden bevándorló közösség, az Egyesült Királyságban élő magyarok is sokszínű csoportot alkotnak, egyénenként egyedi identitással.

Az angliai magyarok nem beszélnek angolul: Egyesek azt feltételezhetik, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok hadilábon állnak az angol nyelvvel, ami kommunikációs kihívásokhoz vezethet. A magyar iskolákban azonban széles körben tanítják az angol nyelvet, és sok magyar már az országba való megérkezésekor jól beszéli a nyelvet. Míg egyesek folyékonyan beszélnek vannak akik kevésbé, de tévhit azt feltételezni, hogy az angliai magyarok nem tudnak angolul egy szót sem.

Az angliai magyarok csak magyar társaikkal szocializálódnak: Sokan tévesen úgy gondolják, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok kizárólag saját közösségükön belül szocializálódnak, és nehezen megy nekik a társadalomba való beilleszkedés. Sok magyar azonban aktívan részt vesz a közösségén kívüli társadalmi és szakmai körökben, felkarolva az Egyesült Királyság sokszínű kultúráját.

Az angliai magyarok mind friss bevándorlók: Sokan vannak olyanok is, főleg a britek közt, akik valamiért azt gondolják, hogy az Egyesült Királyságban minden magyar „most” érkezett. Miközben brexit előtti években nőtt a magyar bevándorlók száma, egyrészt mostanában ez a szám csökken, másrészt pedig van egy jelentős méretű magyar közösség is, amely évek, sőt évtizedek óta él az Egyesült Királyságban. Sokan munka, tanulás vagy családi okok miatt telepedtek le az Egyesült Királyságban, de már rég eldöntötték, hogy maradnak.

Az angliai magyarok kizárólag anyagi okokból tartózkodnak az Egyesült Királyságban: Egy másik elterjedt tévhit, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok kizárólag anyagi okokból költöztek ide, jobb munkalehetőségek és pénzügyi stabilitás érdekében. Míg a gazdasági tényezők befolyásolhatják a migrációs döntéseket, sok magyar költözik az Egyesült Királyságba tanulmányi okokból, személyes fejlődés, vagy más kultúra és életmód megtapasztalása miatt. Természetesen ettől függetlenül azért sokan vannak azok is, akik csak a pénz miatt jönnek.

Az Egyesült Királyságban élő magyarok elhagyták kultúrájukat és örökségüket: Tévhit, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok teljesen beolvadtak a brit kultúrába, és feladták magyar identitásukat. Valójában sok külhoni magyar szorosan kötődik gyökereihez, kultúrájához és hagyományaihoz. Gyakran ünneplik a magyar ünnepeket, hagyományos ételeket főznek, és kulturális örökségüket őrző közösségi rendezvényeken is rendszeresen vesznek részt.

Az Egyesült Királyságban minden magyar tökéletesen beszél angolul: Vannak Magyarországon, akik az egyik előző pontnak pont az ellentétét feltételezik, hogy az Angliában élő magyarok kivétel nélkül hibátlanul beszélnek angolul. Míg az Egyesült Királyságban élő magyarok közül sokan tanulnak és beszélnek angolul minden nap, nem mindenki beszéli jól a nyelvet, különösen érkezéskor. Időbe és erőfeszítésbe kerül egy új nyelv folyékony elsajátítása, és sok magyar továbbra is az anyanyelvét használja mint kényelmes megoldást annak okán, hogy csak magyarokkal veszik körbe magukat.

Az Egyesült Királyságban élő magyarok végleg elhagyták hazájukat: Egy másik tévhit az, hogy miután a magyarok Nagy-Britanniába költöznek, végleg megszakítják kapcsolataikat Magyarországgal, és nem áll szándékukban visszatérni. A valóságban sok külföldön élő magyar erős érzelmi kötődést ápol szülőföldjével és az otthon maradt ismerősökkel rokonokkal. Gyakran látogatják családjukat, barátaikat Magyarországon, és néhányan tervezgetik is, hogy néhány év után majd hazaköltöznek.

Az Egyesült Királyságban élő magyarok mindegyike rosszul fizetett állásban dolgozik, vagy illegális tevékenységet folytat: Egyesek azt feltételezik, hogy az Egyesült Királyságban élő magyarok csak alacsony fizetésű, alantas munkákat vállalnak, vagy illegális tevékenységekben vesznek részt. Míg sokan kezdetben minimálbérért dolgoznak, az Egyesült Királyságban sok magyar van, aki komoly szakmai karriert folytat.

Elengedhetetlen, hogy megcáfoljuk ezeket a tévhiteket, és elismerjük az Egyesült Királyságban élő magyarok egyediségét. Mint minden bevándorló közösség, ők is különféle lehetőségekkel és kihívásokkal néznek szembe, de sokszínűséget, és tehetséget hoznak a szigetországba, miközben büszkék magyar örökségükre.

HUNPARCEL MÁR 2013-ÓTA. KÖLTÖZTETÉS ANGLIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT MINDKÉT IRÁNYBA, HETENTE, CSOMAGSZÁLLÍTÁSOK MÁR £33-TÓL WWW.HUNPARCEL.COM

Magyar Ügyvéd Angliában – Kártérítési Igények Személyi Sérüléses Balesetek Vagy Orvosi Műhibák Után