Az 50. cikkely alkalmazása parlamenti döntéstől függ. London első számú ügyvédi irodája fellép a parlament szerepéért az EU-ból való kilépés folyamatában.

brexit-protest-parliament-2016-eu-referendum

Mishcon de Reya azt mondta, hogy az 50. cikkelyt — amellyel hivatalosan is elindulna Nagy-Britannia kiválási folyamata az EU-ból — parlamenti törvény nélkül nem szabad életbe léptetni. A társaság egy magát megnevezni nem akaró kliensekből álló csoport nevében lép fel, amely üzletembereket és tudósokat is köszönthet a köreiben.

Az iroda szerint, a miniszterelnök törvénytelenül járna el, ha parlamenti vita és szavazás nélkül léptetné érvénybe az 50. cikkelyt. Jogi szakértők azt állítják, hogy a mozgalom kevésbé teszi valószínűvé Britannia számára, hogy elhagyja az EU-t, miután az ország 52%-48% arányban kiszavazta magát az Unióból.

britain-eu-brexit-parliament-square-flags-june-19-2016

A kormány azt mondta, hogy a parlamentnek ”nyilvánvalóan lesz szerepe” abban, hogy „megtalálják a legjobb előre vezető utat”.

Kasra Nouroozi, a Mishcon de Reya egyik partnere a következőket mondta: „Biztosítanunk kell azt, hogy a kormány a helyes eljárást kövesse annak érdekében, hogy fenntartsuk a jogbiztonságot, és hogy megvédjük az Egyesült Királyság alkotmányát és a parlament függetlenségét ezen példátlan körülmények között.”

„A referendum eredménye kétségtelen, de szükségünk van egy eljárásra, amely az ország törvényeinek megfelelően fogja azt életbe léptetni.”

A Mischon azt mondta, hogy eddig teljes volt az összhang a kormánytisztviselőkkel abban, hogy biztosítékokat kell keresni az eljárás törvényes kivitelezésére.

A társaság szerint, alkotmányosan, a törvényhozásnak felül kell írnia az 1972-ben hozott törvént, amely rögzíti az Egyesült Királyság EU-s tagságát. Ehhez azonban, egy törvényre van szükség, amelyet jóvá kell hagyniuk a képviselőknek.

A képviselők házának tagjai, túlnyomó többségben az EU-ban való maradást támogatták a referendum kampány során.

Nouroozi hozzátette: „A referendum eredménye magában, törvényesen nem kötelező, és a jelenlegi vagy jövendő miniszterelnök törvénytelenül járna el, ha a parlament jóváhagyása nélkül léptetné érvénybe az 50. cikkelyt.”

„Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy mindez helyesen lesz elvégezve, az ország állampolgárainak javára. Az 50. cikkelyt nem lehet egy teljes parlamenti vita és szavazás nélkül alkalmazni. A kormánynak a helyes alkotmányos eljárást kell alkalmaznia és meg kell engednie a parlamentnek azt, hogy teljesítse a demokratikus kötelezettségét, vagyis, hogy más tényezőkkel egyetemben, vegye figyelembe a népszavazás eredményét és hozzon végső döntést.”

A Miniszterelnöki Hivatal szóvivője a következőket mondta a BBC-nek: „Ahogy a miniszterelnök mondta a képviselők házában, most már részletekbe menően kell figyelembe vennünk az intézkedéseket és a parlamentnek nyilvánvalóan az lesz a szerepe, hogy biztosítsa a lehető legjobb előre vezető út megtalálását. Az előre vezető lépésekben, fontos lesz az, hogy az Egyesült Kjirályság összes pártjának érdeke védelmet kapjon.”  Forrás: www.standard.co.uk

[fblike]

Ugrás a HuNglia főoldalára