Több, mint 1,000 ügyvéd írta alá azt a levelet, amit David Cameron miniszterelnöknek címeztek és azt magyarázzák el benne, hogy a népszavazás pusztán útmutató, de betartása jogilag nem kötelező érvényű.

cameron_resignation

Íme, maga a levél, amit a miniszterelnöknek írtak:

A miniszterelnök úrnak és a parlamenti képviselőknek

Július 9 2016

Tisztelt Miniszterelnök Úr és parlamenti képviselők,

Válasz: Brexit

Mi Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország ügyvédi kamaráinak tagjai vagyunk. Azért írunk önöknek, hogy egy olyan utat javasoljunk, ami összehangolja és egységesíti a jogi, politikai és intézményes ügyeket és a felmerült problémákat a Brexit után.

A referendum végeredményét mindenkinek el kell fogadnia. A mi véleményünk azonban jogi szempontból az, hogy a népszavazás pusztán tanácsadó jellegű.

A European Referendum Act (EU-s népszavazás törvénye) jogilag nem kötelező érvényű. Mi úgy hisszük, hogy ahhoz, hogy az 50. cikkelyt aktiváljuk, a hatályos törvényeknek megfelelően kell a kormánynak eljárnia. Elsődleges fontosságú, hogy a törvényt gyakorló hatalom pontos és tárgyilagos információval legyen ellátva arról, hogy az 50. cikkely aktiválása milyen hasznokkal, költségekkel és kockázatokkal jár.

Ennek az oka a következő: Bizonyíték van rá, hogy a népszavazás eredményét befolyásolták olyan dolgok, mint bizonyos tények elferdítése, továbbá olyan ígéretek, amik nyilvánvalóan nem teljesíthetők. Mivel a végeredmény a kilépés győzelmét hozta, de csak hajszálnyival, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a tények elferdítése, és a valótlan állítások döntő fontosságú szerepet játszottak a végeredmény alakulásában.

A parlamenti szavazást nem szabad, hogy ugyanígy befolyásolni tudják. A népszavazáson nem volt megállapítva minimum százalék, amit a győztes oldalnak el kell érnie, hogy érvényes legyen. Az egész nemzetet érintő szavazásoknál bevett szokás, hogy pl. a szavazók 60%-a meg kell, hogy szavazza a végeredményt.

Ez feltehetőleg azért nem így volt ebben az esetben, mert a szavazás végeredménye csak útmutató jellegű. A kilépés az itt élő emberek egy teljes generációját is érinteni fogja, akik még csak nem is szavazhattak a korukból fakadóan. Ezen kívül Skócia, Észak-Írország és Gibraltár helyzete külön is megfontolandó, mivel az ő lakosságuk egyhangúan a maradás mellett szavazott.

A népszavazás nem vette figyelembe, hogy milyen lesz a szigetország tárgyalási pozíciója az 50. cikkely aktiválása után, hogy lehet, hogy a tárgyalásokra megadott két év után sem sikerül dűlöre jutni, ahogy azt sem, hogy a tárgyalások csak az EU-ból való kilépés körülményeit fogják tartalmazni, a szigetország és az EU gazdasági kapcsolatának jövőjét nem (az majd csak külön jön utána).

Mindezen tényeket fel kell tárni, és jelentőségükkel pontosan tisztába kell jönni, mielőtt a parlament szavazna a kilépés ügyében. A parlamenti szavazást akkor kell megejteni, ha már mindenki pontosan átlátja a Brexit gazdasági következményeit, ugyanis a szigetország vállalatai és a befektetők már a népszavazás után megkezdték az események lereagálását.

Ezen okok együtteséből fakadóan javasoljuk, hogy a kormány hozzon létre egy királyi bizottságot, vagy egy ezzel egyenértékű, független szervet, ami az összes bizonyítékot, hasznot, költséget, kockázatot fel tudja mérni, amit az 50. cikkely aktiválása előidézhet.

A parlamenti szavazás ne jöhessen létre, amíg ez a független szerv fel nem mérte a lehetséges kimeneteleket, és egy átfogó jelentést nem készített.

Tisztelettel,

PHILIP KOLVIN QC

És 1053 további személy.      Forrás: http://www.independent.co.uk/

[fblike]

Ugrás a HuNglia főoldalára